Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

+Στην εορτή των αγ. Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, 8-11

«Λέγω γαρ υμίν ότι χαρά γίνεται εν τω ουρανώ επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι»
    Έτσι ο Χριστός μας λέει: ότι χαρά γίνεται, πανηγύρι γίνεται στον ουρανό από τους αγγέλους του Θεού όταν δούν να μετανοεί ένας χριστιανός και να αφήνει τη ζωή της; Αμαρτίας. 
Γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει η Εκκλησία μας, δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, το σώμα δηλαδή, αλλά είναι κι αυτό που δεν φαίνεται. Κι αυτό είναι η ψυχή μας. Και τη ψυχή τη φροντίζουν ο Θεός και οι άγγελοί Του. Όταν βαπτιστήκαμε ο καθένας από μας πήρε ως φύλακα της ζωής του ένα άγγελο. Γι’ αυτό όταν ο σατανάς προσπαθήσει να μας μπλέξει στα δίχτυα της αμαρτίας, ο φύλαξ άγγελός μας μας οδηγεί στο σωστό δρόμο, μας δείχνει τον δρόμο της ευσεβείας. Μας διώχνει από το δρόμο της ασεβείας, της πλάνης, της αμαρτίας. Ο φύλαξ άγγελός μας μας προστατεύει. Όπως, βεβαίως, μας προστατεύουν και οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, των οποίων τη Σύναξη εορτάζει σήμερα η αγία μας Εκκλησία. 
    Οι άγιοι αυτοί αρχάγγελοι μας καθοδηγούν στην ορθή πίστη του Χριστού. Όπως δηλ. ο αρχάγγελος Μιχαήλ, την ώρα που ο Εωσφόρος έπεφτε εξαιτίας της υπερηφάνιας του, είπε «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου», για να μην πέσει στην υπερηφάνια κανένα άλλο από τα υπόλοιπα 9 τάγματα των αγγέλων, έτσι και μεις να προσέχουμε να μην πέφτουμε με τη θέλησή μας στην αμαρτία. «Είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα» (Λουκ.10,18 ) λέει ο Κύριος. Γι’ αυτό άς προσέχουμε να μην είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι, αλλά ταπεινοί. 
Ποιο είναι όμως το έργο των αγγέλων; Οι άγγελοι είναι οι υπηρέτες του σχεδίου της Θείας Οικονομίας. Όπως λέει η Γραφή, οι άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν». « Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλω των φοβουμένων αυτών» (Ψαλμ. 34,7) λέει ο Ψαλμωδός Δαυίδ. 
    Στην Παλαιά Διαθήκη οι άγγελοι φώτιζαν τους προφήτες να πουν αυτά που είπαν, τις προφητείες τους, δηλαδή. Δεν έχουμε όμως μόνο στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης αγγελικές εμφανίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Τέτοιες έχουμε και στα χρόνια της Καινής Διαθήκης. Πριν γεννηθεί ο Κύριος ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον ύπνο του Ιωσήφ λέγοντάς του να πάρει υπό τη προστασία του τη Παναγία. Ο ίδιος αρχάγγελος εμφανίστηκε στον Ιωσήφ λέγοντάς του να φύγει στην Αίγυπτο για να γλυτώσει από το μαχαίρι του Ηρώδη το Χριστό. Νωρίτερα ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παναγία, στο σπίτι της στη Ναζαρέτ και τις ανήγγειλε ότι θα γίνει μητέρα του Ιδίου του Θεού. Πιο νωρίτερα ο ίδιος αρχάγγελος εμφανίζεται την ώρα του Θυμιάματος στον πατέρα του αγίου Ιωάννου, στον Ζαχαρία, και του είπε ότι η γυναίκα του Ελισσάβετ θα τεκνοποιήσει. Αυτά είναι ορισμένα από τα παραδείγματα εμφανίσεων αγγέλων στην Αγία Γραφή. 
    Οι άγγελοι είναι φύλακες των χριστιανών. Είναι όμως και της Ελλάδας. Η Ελλάς δεν στηρίχθηκε ποτέ σε ανθρώπους. Μόνο στο Θεό και στους αγγέλους Του. Γι’ αυτό σήμερα εύχομαι ο Κύριος δια πρεσβειών των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, να χαρίζει σε όλους μας πίστη, μετάνοια, να μας έχει στολισμένους με αρετές για να κερδίσουμε όλοι από κοινού τη βασιλεία των Ουρανών. Αμήν!

Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Άγγελος εστιν ουσία νοερά, αεικίνητος, αυτεξούσιος, ασώματος, Θεώ λειτουργούσα, κατά χάριν εν τη φύσει το αθάνατον ειληφυια». Επομένως είναι πνεύματα άυλα, ουράνια, ασώματα και αθάνατα. Γι’ αυτό και ονομάζονται και ουράνιες και ασώματες δυνάμεις. Και συνεχίζει ότι είναι «αεικίνητοι, αυτεξούσιοι, κατά χάριν εν τη φύσει το αθάνατον ειληφότες». Επίσης, οι Άγγελοι είναι «φύσις λογική, νοερά τε και αυτεξούσιος, αθάνατος ου φύσει, αλλά χάριτι… Ου περιορίζεται υπό τειχών και θυρών και κλείθρων και σφραγίδων. Ότε δε εισιν εν τω ουρανω, ουκ εισιν εν τη γη· και εις την γην υπό του Θεού αποστελλόμενοι ουκ εναπομένουσι τω ουρανω».
Από το βιβλίο "Εμφανίσεις και θαύματα των Αγγέλων" Ι.Μ. Παρακλήτου:

Όσοι άγγελοι δεν ακολούθησαν τον Εωσφόρο στη πτώση του, έλαβαν το χάρισμα της τελείας ατρεψίας και ακινησίας προς το κακό. Και πότε το έλαβαν; Όταν έγινε η ενανθρώπηση του Θεού και έμαθαν έμπρακτα το δρόμο που οδηγεί στην ομοίωση του Θεού που δεν είναι η έπαρση, αλλά η ταπείνωση. Και κυρίως μετά το πάθος και την ανάσταση του Χριστού, έγιναν από <<δυσκίνητοι στο κακό>>, <<ακίνητοι όχι στη φύση, αλλά χάριτι του μόνου αγαθού>>. (Αγ.Ιω.Δαμασκηνός) Η ακινησία τους αυτή στο κακό και η στερέωσή τους στην αρετή, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται το αυτεξούσιό τους, αλλά ότι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εξαγιάζεται. Τώρα δηλαδή διαφέρουν από τους δαίμονες μόνο στην αγαθή προαίρεση, στην αγαθή βούληση και στην υπακοή τους προς το Θεό. Η γνωστική τους ικανότητα και η δύναμη των αγγέλων είναι μεγάλες και πολύ ανώτερες από όλους μαζί τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να αγγίζουν την παντοδυναμία του Θεού, όπου μπροστά στην παγγνωσία του Θεού είναι μηδαμινή....
Οι άγγελοι δεν έχουν φύλο, γιατί η φύση τους είναι πνευματική. Δεν έχουν ανάγκη από υλική τροφή ή ανάπαυση και δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι <<κατά χάριν>>. (Αγ.Ιω.Δαμ.)Είναι ταχύτατοι στις κινήσεις τους αλλά όχι και <<πανταχού παρόντες>>. Δεν περιορίζονται από τοίχους, πόρτες κλπ τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Όταν είναι στον ουρανό δεν είναι στη γη και όταν είναι στη γη δεν είναι στον ουρανό.
Να πούμε επίσης ότι οι Άγγελοι διαιρούνται σε τρεις ιεραρχικές τάξεις:
1) Σεραφείμ – Χερουβείμ – Θρόνοι,
2) Κυριότητες – Δυνάμεις – Εξουσίες,
3) Αρχές – Αρχάγγελοι – Άγγελοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: